Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bom mìn sót lại sau chiến tranh: Vẫn còn những nỗi đau nặng nề