Bồi thường hơn 6,6 tỷ đồng cho các hộ dân thiệt hại do nhà máy đường xả thải

Nhiều hộ dân nuôi thủy sản ở Đầm Thủy Triều đã trắng tay sau sự cố xả thải của Nhà máy đường Khánh Hòa. Ảnh: V.G
Nhiều hộ dân nuôi thủy sản ở Đầm Thủy Triều đã trắng tay sau sự cố xả thải của Nhà máy đường Khánh Hòa. Ảnh: V.G
Nhiều hộ dân nuôi thủy sản ở Đầm Thủy Triều đã trắng tay sau sự cố xả thải của Nhà máy đường Khánh Hòa. Ảnh: V.G
Lên top