Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bồi thường, hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển miền Trung: Đã chuyển 3.000 tỉ đồng tạm ứng