Bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ được quy hoạch vào Trung ương khóa XIII

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: TTXVN
Lên top