Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Y tế yêu cầu trạm y tế đóng cửa không phục vụ dân phải giải trình