Bộ Y tế: Người có biểu hiện cảm cúm thông thường phải xét nghiệm bắt buộc

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP
Lên top