Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Y tế kêu gọi bình đẳng giới, phòng chống bạo lực