Bộ Y tế: Chưa có đề xuất điều chỉnh việc kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh Phạm Đông
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh Phạm Đông
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh Phạm Đông
Lên top