Giá xét nghiệm COVID-19 có xu hướng ngày càng giảm

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Đình Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Đình Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Đình Nam
Lên top