Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí

Bộ VHTTDL ra công điện dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày để Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang.
Bộ VHTTDL ra công điện dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày để Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang.
Bộ VHTTDL ra công điện dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày để Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang.
Lên top