Bộ Tư pháp thông tin chính thức về "số liệu cũ" môi trường không khí Hà Nội

Hà Nội vừa trải qua đợt ô nhiễm không khí dài ngày chưa từng thấy. Ảnh: PD
Hà Nội vừa trải qua đợt ô nhiễm không khí dài ngày chưa từng thấy. Ảnh: PD
Hà Nội vừa trải qua đợt ô nhiễm không khí dài ngày chưa từng thấy. Ảnh: PD
Lên top