Bộ Tư pháp nói gì về vụ phóng viên Tuổi Trẻ bị đánh trên cầu Nhật Tân?