Bộ Tư pháp đang liệt kê, sửa đổi các thủ tục liên quan tới sổ hộ khẩu

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp) trả lời về  rà soát, sửa đổi các thủ tục liên quan tới sổ hộ khẩu. Ảnh T.Vương
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp) trả lời về rà soát, sửa đổi các thủ tục liên quan tới sổ hộ khẩu. Ảnh T.Vương
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp) trả lời về rà soát, sửa đổi các thủ tục liên quan tới sổ hộ khẩu. Ảnh T.Vương
Lên top