Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân hoàn thành công tác bầu cử sớm trên biển

Lễ tiễn đoàn công tác bầu cử sớm trên biển lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thành An
Lễ tiễn đoàn công tác bầu cử sớm trên biển lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thành An
Lễ tiễn đoàn công tác bầu cử sớm trên biển lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thành An
Lên top