Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Nhiều dự án treo ở các thành phố lớn chưa có chế tài xử lý

Lên top