Bộ trưởng Trần Hồng Hà: "Đang có câu đất công thành đất ông"

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top