Bộ trưởng Tô Lâm: Tội phạm lừa đảo tăng đột biến sau COVID-19

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh Q.H
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh Q.H
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh Q.H
Lên top