Bộ trưởng Tô Lâm phê bình Thái Bình và Nam Định yếu kém trong phòng chống tham nhũng

Đoàn công tác số 2 làm việc với tỉnh Thái Bình và Nam Định - Ảnh Bộ Công an
Đoàn công tác số 2 làm việc với tỉnh Thái Bình và Nam Định - Ảnh Bộ Công an
Đoàn công tác số 2 làm việc với tỉnh Thái Bình và Nam Định - Ảnh Bộ Công an
Lên top