Bộ trưởng Tô Lâm: Người nghiện ma túy rất đa dạng, từ cán bộ đến thanh niên

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Quốc hội
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Quốc hội
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Quốc hội
Lên top