Bộ trưởng Tô Lâm: Lực lượng công an chưa bao giờ thoái thác nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: TTBC
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: TTBC
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: TTBC
Lên top