Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Bộ trưởng Tô Lâm vừa có thư gửi tới toàn bộ chiến sĩ ngành và nhân dân. Ảnh: Cao Nguyên.
Bộ trưởng Tô Lâm vừa có thư gửi tới toàn bộ chiến sĩ ngành và nhân dân. Ảnh: Cao Nguyên.
Bộ trưởng Tô Lâm vừa có thư gửi tới toàn bộ chiến sĩ ngành và nhân dân. Ảnh: Cao Nguyên.
Lên top