Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Điện Biên

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: CAĐB
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: CAĐB
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: CAĐB
Lên top