Bộ trưởng Tô Lâm: "Các hành vi liên quan đến ma tuý đều phải xử lý"

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Văn Điệp.
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Văn Điệp.
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Văn Điệp.
Lên top