Bộ trưởng Tô Lâm: Bộ Công an không có ý tách luật, chia luật, chia quyền

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: TTBC
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: TTBC
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: TTBC
Lên top