Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà: Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 chậm trễ sẽ bị phạt 620.000 USD/ngày

Lên top