Bộ trưởng TNMT: “Chưa thấy người nước ngoài nào được cấp quyền sử dụng đất”

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời phỏng vấn. Ảnh Đình Trung.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời phỏng vấn. Ảnh Đình Trung.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời phỏng vấn. Ảnh Đình Trung.
Lên top