Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông: "Phải có chế tài xử lý người đưa thông tin sai lên mạng xã hội"

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top