Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp Tổng Thư ký OECD

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp Tổng Thư ký OECD .
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp Tổng Thư ký OECD .
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp Tổng Thư ký OECD .
Lên top