Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam lần 2 trong năm 2018

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông James N.Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông James N.Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông James N.Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: TTXVN
Lên top