Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Học phí thấp, khó đòi hỏi chất lượng giáo dục cao

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.
Lên top