Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ được chất vấn về việc "cô giáo quyền lực lên lớp không giảng bài"

Bộ trưởng nhận trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến đạo đức giáo viên trong thời gian qua.
Bộ trưởng nhận trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến đạo đức giáo viên trong thời gian qua.
Bộ trưởng nhận trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến đạo đức giáo viên trong thời gian qua.
Lên top