Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm về đề xuất sửa đổi các luật của ngành mình

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Lên top