Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Chúng ta đang thực hiện một việc phân công cho nhiều người

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (Ảnh: QH)
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (Ảnh: QH)
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (Ảnh: QH)
Lên top