Bộ trưởng Nội vụ: Kiểm tra công vụ không phải “bới lá tìm sâu”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top