Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Tương thân tương ái có sẵn trong gen người Việt

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: PV.
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: PV.
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: PV.
Lên top