Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số doanh nghiệp thời COVID

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Nhật Bắc
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Nhật Bắc
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top