Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2020 sẽ thực hiện xong quy hoạch báo chí

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2020 sẽ thực hiện quy hoạch xong báo chí.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2020 sẽ thực hiện quy hoạch xong báo chí.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2020 sẽ thực hiện quy hoạch xong báo chí.
Lên top