Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2019, phải thực hiện quy hoạch báo chí

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.
Lên top