Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Hướng tới ai cũng có điện thoại thông minh".

Lên top