Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nguyên tắc số 1 khi làm đặc khu là phải đảm bảo quốc phòng an ninh

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, nguyên tắc số 1 khi làm đặc khu phải đảm bảo quốc phòng an ninh.
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, nguyên tắc số 1 khi làm đặc khu phải đảm bảo quốc phòng an ninh.
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, nguyên tắc số 1 khi làm đặc khu phải đảm bảo quốc phòng an ninh.
Lên top