Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về vấn đề trên biển

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 16.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 16.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 16.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top