Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Na Uy thảo luận tình hình Syria, Myanmar

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Ine Marie Eriksen Soreide chiều 29.6. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Ine Marie Eriksen Soreide chiều 29.6. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Ine Marie Eriksen Soreide chiều 29.6. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top