Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam gặp Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Marcelino Medina. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Marcelino Medina. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Marcelino Medina. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top