Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn họp Hội đồng Bảo an về Châu Phi

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG
Lên top