Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lý giải về chỉ đạo "cấm chặt đào rừng chơi tết"

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lý giải về chỉ đạo "cấm chặt đào rừng chơi Tết". Ảnh T.Vương
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lý giải về chỉ đạo "cấm chặt đào rừng chơi Tết". Ảnh T.Vương
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lý giải về chỉ đạo "cấm chặt đào rừng chơi Tết". Ảnh T.Vương
Lên top