Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Sẽ không yêu cầu phải nộp nhiều bằng cấp, chứng chỉ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết sẽ sửa quy định theo hướng không đòi hỏi nhiều về văn bằng, chứng chỉ đối với cán bộ công chức. Ảnh: PV
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết sẽ sửa quy định theo hướng không đòi hỏi nhiều về văn bằng, chứng chỉ đối với cán bộ công chức. Ảnh: PV
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết sẽ sửa quy định theo hướng không đòi hỏi nhiều về văn bằng, chứng chỉ đối với cán bộ công chức. Ảnh: PV
Lên top