Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: "Dù chỉ 1 đồng Quỹ vaccine cũng là tình yêu thương, trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng yêu nước"

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19
Lên top