Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Đinh Tiến Dũng được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TL
Ông Đinh Tiến Dũng được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TL
Ông Đinh Tiến Dũng được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TL
Lên top