Bộ trưởng Công Thương ghi hình chúc mừng quốc khánh Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu chúc mừng 72 năm quốc khánh Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu chúc mừng 72 năm quốc khánh Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu chúc mừng 72 năm quốc khánh Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình
Lên top