Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Những gì liên quan đến lợi ích quốc gia chưa công khai thì phải bảo mật

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (Ảnh: QT)
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (Ảnh: QT)